Raporty rynkowe

Mental HealthTech w Polsce. Raport 2020

Mental HealthTech w Polsce. Raport 2020

Zakończył się właśnie rok szczególny – rok naznaczony pandemią. COVID-19 wywołał zmiany w prawie wszystkich istotnych sferach naszego życia. Dwie z nich, szczególnie ważne, to ograniczenie mobilności i negatywny wpływ pandemii na naszą kondycję psychiczną. Ponad 40% Polaków zadeklarowało chęć skorzystania z pomocy psychologicznej w czasie pandemii. Zarówno ograniczenia w przemieszczaniu się, jak i wiele aspektów pandemii wywołujących zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, spowodowały przyspieszony rozwój zdalnej psychoterapii i całej branży Mental HealthTech.

Więcej