Polityka prywatności

Polityka prywatności www.medycynazdalna.pl

Niniejsze informacje zostały zebrane w celu ustanowienia zgodności z niedawnymi zmianami w przepisach prawnych oraz w celu zapewnienia przejrzystości i jasności naszej polityki korzystania ze strony www.medycynazdalna.pl (strona).

Witryna jest własnością Firmy: Studio Uśmiechu MM Dent z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 56 (dalej: ‘Firma’).

Wszelkie informacje zawarte na niniejsze witrynie mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem się do zamieszczonych na stronie porad należy koniecznie skontaktować się z lekarzem odpowiedniej specjalizacji.

Rozumiemy konieczność zapewnienia Ci pełnego bezpieczeństwa i prywatności. Cenimy pokładane w nas zaufanie. Ta polityka prywatności dotyczy wszystkich osób odwiedzających naszą stronę oraz aktualnych i przyszłych klientów.
Odwiedzając i/lub korzystając z naszej strony, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności. Ta polityka prywatności dotyczy procedur dotyczących danych personalnych gromadzonych przez nas w momencie odwiedzania i/lub używania naszej strony. Każda informacja, która Ciebie dotyczy będzie przetwarzana zgodnie z założeniami nieniejszej polityki prywatności i nie będzie przekazywana osobom trzecim, chyba że w przypadkach zgodnych z postanowieniami tej polityki. Ta polityka prywatności nie dotyczy informacji zbieranych przez partnerów afiliacyjnych czy firmy trzecie, które mogą być dostępne przez odnośniki w komunikacji Studia Uśmiechu MM Dent lub na naszch stronach. Informacje zbierane przez te firmy podlegają ich polityce prywatności.

Dla zachowania poufności wszelkich przekazywanych nam informacji przyjmujemy następujące zasady ochrony prywatności:
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pobieramy wyłącznie dane, które uznajemy za istotne i niezbędne do zrozumienia Państwa potrzeb związanych z przedmiotem naszej działalności.
3. Przekazywane nam przez Państwa dane wykorzystujemy do poprawy jakości świadczonych usług.
4. Nie ujawniamy informacji przekazanych nam przez naszych Klientów, żadnej organizacji zewnętrznej, zanim nie uzyskamy Państwa zgody bądź gdy jest to wymaganie prawne lub po uprzednim zawiadomieniu Klienta.
5. Instytucje państwowe, w tym organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy nadzoru, mogą okresowo występować o ujawnienie otrzymanych od Państwa informacji; w takim przypadku ujawnienia informacji dokonujemy wyłącznie na podstawie właściwego upoważnienia.
6. Naszym zamiarem jest bieżąca aktualizacja otrzymanych od Klientów danych.
7. Funkcjonują u nas systemy ścisłej ochrony bezpieczeństwa zbudowane w taki sposób, aby uniemożliwiać każdej nieupoważnionej osobie, w tym naszym pracownikom, dostęp do otrzymanych od Państwa informacji.
8. Wszyscy nasi pracownicy i wszelkie osoby trzecie posiadające zezwolenie na dostęp do otrzymanych od Państwa informacji są jednoznacznie zobowiązane do przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie poufności.
9. Po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych zastrzegamy sobie prawo do informowania Państwa drogą elektroniczną, listownie lub przez telefon o naszej ofercie.
10. Korzystając z naszych usług wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z wykonywaną usługą.

Stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz kierując się powyższymi zasadami oświadczamy, iż nie zawiedziemy Państwa zaufania.

Odnośniki do stron i oferty naszych Partnerów

Używając stronę naszej firmy, wyrażasz zgodę na możliwość zaprezentowania informacji na temat ofert kupna produktów lub usług firm trzecich, z którymi współpracujemy. Te produkty i usługi są oferowane przez niezależne od nas podmioty. Jeśli klikniesz na zaprezentowaną ofertę lub hyperlink przekierowujący do strony naszego partnera zostaniesz przeniesiony poza stronę www.medycynazdalna.pl. Wszelkie informacje, które tam podasz podlegają regulaminowi firmy będącej właścicielem strony docelowej (nie naszej Firmy). Informacje, które dostarczasz dla firm trzecich, zamówienia itp. podlegają regulaminowi danej firmy.

Komunikacja od Studia Uśmiechu MM Dent:

W przypadku chęci zrezygnowania z otrzymywania ofert i innych informacji wysyłanych przez naszą Firmę prosimy o wysłanie stosownej informacji:
– elektronicznie pod adres: biuro@mmdent.waw.pl
– lub pocztą na adres:Studio Uśmiechu MM Dent ul. Grochowska 56/U7, Warszawa 04-282

W wiadomości prosimy o wskazanie zakresu komunikacji z której chcielibyście Państwo przestać uczestniczyć. Firma przetworzy Twoje zlecenie w ciągu 60 dni.

Korzystanie z Twoich wypowiedzi na naszej stronie

Za pomocą naszej strony możesz publikować swoje wypowiedzi (strona zbudowana jest w formie bloga).

Udzielasz zgody i nieograniczonych praw firmie Studio Uśmiechu MM Dent do wykorzystywania, tłumaczenia, edytowania, kopiowania, rozpowszechniania, przydzielania i podnajmowania usługodawcom, publikowania oraz reprodukowania Twojej wypowiedzi, w tym Twojej nazwy Użytkownika (blog) w związku z jakimikolwiek działaniami marketingowymi, reklamowymi i/lub promocyjnymi dla produktów i/lub usług Firmy.

Udzielasz Firmie zgody na edytowanie Twojej wypowiedzi pod względem jej klarowności, długości, pisowni i gramatyki, oraz zgadzasz się na to, że nie musisz być powiadamiany o jej użytku marketingowym, nie masz prawa sprawdzać go ani zatwierdzać.Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie szkody wynikłe z Twoich wypowiedzi na naszej stronie (na naszym blogu). Wyrażasz zgodę, na nieotrzymywanie wynagrodzenia ani innej rekompensaty (pieniężnej lub innej) za publikację Twojej wypowiedzi lub wykorzystanie jej w jakikolwiek inny sposób.Zwalniasz bezterminowo i uznajesz za niewinną wszelkich szkód Firmę oraz wszelkie inne osoby czy jednostki z jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogwałcenie dowolnych praw osobowych czy do własności, w związku z wykorzystaniem w dowolnej chwili Twojej wypowiedzi.

Potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz prawo do zawierania umów we własnym imieniu oraz że przeczytałeś powyższą autoryzację i w pełni rozumiesz jej treść.

Możesz wycofać swą zgodę i masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz modyfikowania ich w dowolnej chwili, przesyłając pisemne powiadomienie do Obsługi klienta. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Firma usunie Twoją wypowiedź z użytku marketingowego w ciągu 60 dni. Wyrażasz zgodę na dalsze korzystanie z Twojej wypowiedzi po wycofaniu jej z obiegu w przypadkach, gdy przed otrzymaniem tego żądania została nawiązana umowa finansowa związana z tą wypowiedzią.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiany obowiązują od momentu ich upublicznienia.

Ostatnia zmiana: 28.09.2014.

POLITYKA COOKIES:

Jak większość witryn internetowych, nasza strona korzysta z technologii cookies i plików temu podobnych. Pliki cookies pełnią wiele różnych funkcji: są one na przykład odpowiedzialne za szybszą nawigację, zapamiętywanie preferencji użytkowników i poprawianie ogólnego doświadczenia podczas korzystania ze strony. Dzięki nim, możemy również sprawić, by reklamy wyświetlane przez Internet były zgodne z zainteresowaniami użytkownika.
Aby upewnić się, że Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej strony jest jak najbardziej pozytywne oraz w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich opcji i możliwości personalizacji, Twój komputer, tablet lub smartfon („urządzenie”) musi zezwalać na korzystanie z plików cookies.
Nasza polityka dotycząca plików cookies zapewnia informacje co do tego, jakie pliki cookies mogą zostać włączone podczas przeglądania naszej strony oraz jak zezwolić na ich uruchamianie, zarządzać nimi lub je wyłączyć.

Więcej informacji na temat plików cookies:

Kontynuujemy prace nad udoskonalaniem kwestii związanych z prywatnością i plikami cookies na naszej stronie. Więcej informacji na temat plików cookies i zarządzania nimi można uzyskać na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.