Posts Tagged "cyberhand"

NEBIAS: najbardziej zaawansowana bioniczna ręka

NEBIAS: najbardziej zaawansowana bioniczna ręka

Proteza ręki, która przekazuje bodźce dotykowe wystarczająco czułe, aby obchodzić się z jajkiem, została opracowana przez partnerów projektu NEBIAS w toku 10 lat prac badawczych finansowanych ze środków UE i jest teraz gotowa do eksploatacji. Najbardziej zaawansowana na świecie bioniczna ręka została przetestowana z pomocą Dennisa Aabo Sørensena, który przeszedł amputację. Badany był w stanie intuicyjnie chwytać przedmioty i stwierdzić, co trzyma, mając opaskę na oczach.

Więcej